0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com

Hizmetlerimiz

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

 • Araç değer ve kazanç kaybı işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hayat ve maluliyet

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

 • Taşınmaz tazminatı davaları
 • Müdahalenin men-i davaları
 • İrtifak haklarının kurulmasına

Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma ve Aile Hukuku

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma davalarında nafaka, çocuklarla kişisel ilişki kurulması, velayet, mü

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Karakol(kolluk) ifadeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri sorguları, Mahkeme savunmaları(Özellikle Ağır Ceza dosyaları &

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İCRA ve İFLAS HUKUKU, HUKUK DALLARI İÇİNDE EN ÇOK UYGULAMA ALANI BULAN HUKUK DALIDIR.
a) Hacizde

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tespit davası, veraset ilamının çıkartılması, mirasın yasa gereği reddi, borca ba

İş Hukuku

İş Hukuku

İşveren açısından riskler ile, işçinin elde edebileceği haklar, işçinin özlük dosyasın

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketlerin kurulması, birleşmesi ve devralınması hususlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicil O

MAKALELER

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE BERABERİNDE GETİRDİĞİ SORUNLAR

 -Koronravirüsün ülkemizde ve tüm dünyada

Yönetici Ve İdarecinin Vakıf Üyeliğinden Çıkartılması

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu md.112, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu

Yönetici Sorumluluk Sigortası

102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 553. Maddesi’nde;

NEDEN BİZ?

Hafta İçi : 09.00/18.00 Saatleri İçinde hizmet vermekteyiz.

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

 • Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları

 • Nafaka Davası

 • Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.)

 • Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları

 • Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası,

 • Vesayet ve Kayyım Davaları Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları

Ticaret Hukuku

 • Şirket Ana Sözleşmeleri,

 • Şirketlere Sürekli Danışmanlık,

 • Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı,

 • Şirket Pay Devri,

 • Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri,

 • Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları,

 • Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava,

 • Kooperatif Davaları

Borçlar Hukuku

 • Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,

 • Tahliye Davası

 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,

 • Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra Takipleri,

 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,

 • Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,

 • İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar),

 • İstihkak Davası

Miras Hukuku

 • Mirasçılık Belgesinin Alınması,

 • İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,

 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Müessil Atanmasına İlişkin Davalar,

 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

 • Mirasta Defter Tutulması,

 • Vasiyetname Düzenlemesi,

 • Taksim Sözleşmesi

Eşya Hukuku

 • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,

 • Men'i Müdahele (Elatmanın Önlenmesi) Davası,

 • Tapu İptali ve Tescil Davaları,

 • Şuf'a Davası,

 • Geçit Hakkı Davası,

 • Ecrimisil Davası,

 • Su Hakkı Davaları

Ceza Hukuku

 • Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Mağdur, Sanık Vekilliği

İş Hukuku

 • Hizmet Tespiti (Bağkur-SSK),

 • Hizmetlerin Birleştirilmesi,

 • İhbar, Kıdem Tazminatı,

 • İşe İade Davaları

İdare Hukuku

 • Tam Yargı Davaları,

 • İptal Davaları

Diğer Hukuki Yardımlar

 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,

 • Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler,

 • Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri,

 • Dernek Tüzüğü Hazırlanması,

 • Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi,

 • Tanıma ve Tenfiz Davaları,

 • Tespit Davası

Müşterilerimizi hedeflerine ulaştırabilmek için her zaman yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Gelişen teknolojiye uyum sağlayarak yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Bu kapsamda pek çok kurum ve kuruluşlara çalışan şirketimiz şimdiye kadar göstermiş olduğu performansı ile bölgede alanında lider konuma yükselmiştir.

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.