Hakkımızda 
0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com

Hakkımızda


 

Gerçek kişileri ve şirketleri, finansal kuruluşları, ticaret hukuku, icra-iflas hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, aile hukuku, ceza hukuku, dava, tahkim-sözleşme-danışmanlık ve uyuşmazlık hukuku, arabuluculuk  başta olmak üzere hukuki ihtiyaçlar konusunda temsil eden Kurum, insan haklarına saygı ve hukuk devleti ilkelerine dayalı ısrarlı bir hukuki mücadeleyi ilke edinmiştir.

Kurum bu kapsamda özellikle Ağır Ceza Mahkemesi'nde takibi yapılan uyuşturucu madde ticareti, kasten öldrüme/yaralama, kaçakçılık, VUK md.359 usulsüz belge ve sahte fatura düzenlenmesi, göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim suçları konusunda beraat etmeniz veya en az haliyle ceza almanız amacıyla etkin bir hukuki destek vermektedir. 

Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma, nafaka, müşterek konut, ev eşyaları, ziynet eşyaları, süt parası(mehir), velayet, çocukların durumu, malvarlığı ve tazminat davalarında kurum en az zarara uğramanızı sağladığı gibi, haklarınızı en bereketli şekilde elde etmeniz için mücadele eder.

İş Mahkemelerinin yargı alanını ilgilendiren arabuluculuk başvuruları, işçinin elde edeceği kıdem, ihbar, bayram, tatil, fazla mesai, gece çalışması, yıllık izin alacakları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, özlük dosyasının tutulması, ile iş kazası, maluliyet tespiti ve sürekli iş göremezlik ödeneği ile SGK'nın  uyguladığı idari para cezaları hususunda Kurum etkin bir hukuki mücadele göstermektedir. Kurum işçilere ve işverenlere danışmanlık hizmeti vermekte ve alın terinin değerini bilmektedir. 

İstanbul ili ve dışında çek, bono, poliçe ve diğer senetleriniz ile faturalarınız veya sair diğer tüm hak ve alacaklarınız, ipoetekleriniz hızlı bir şekilde icraya konulur, ihtiyati haciz kararı alınır, itiraz halinde itirazın kaldırılması/iptali davaları gecikmekisizin açılarak itirazlar çözülür, alacaklarınız komisyon ve masrafları ile birlikte tahsil olunur.

Kurum müvekkilerinin yanında, şirket ve normal tüm iş toplantılarında yer almaktadır.

AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.