İş Hukuku 
0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com

İş Hukuku


İşveren açısından riskler ile, işçinin elde edebileceği haklar, işçinin özlük dosyasının Kanun ve Yönetmeliğe uygun tutulması, fazla çalışma, gece çalışması, yıllık izin alacağı, Ulusal Bayram Genel-Dini Tatil alacakları, kıdem ve ihbar tazminatları, arabuluculuk toplantıları, iş kazası ve meslek hastalıkları, maluliyet oranının tespiti ve %10'un üzerinde çıkması halinde sürekli iş göremezlik ödeneği, sigorta primlerinin tespiti ve tescili davası, SGK'nın uyguladığı idari para cezalarına itiraz yolu, SGK'nın işveren aleyhine para cezası uygulatma ve VUK md.359 uyarınca prim kaçakçılığı hususlarından etkin hukuki desteği garanti ederiz.

AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.