Şirketler Hukuku 
0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com

Ticaret Hukuku


Şirketlerin kurulması, birleşmesi ve devralınması hususlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicil Odası ve Müdürlükleri nezdinde yapılması ve TTSG'de ilan edilmesi gerekli işlemler, şirketlerde sorumluluğun çizilmesi ve iç yönerge düzenlenmesi, yönetici mesleki sorumluluk sigortasının düzenlenmesi, trafik kazası, iş yeri deprem, sel, yangın sigorta ve rücuen tazminat davaları, şirketlerin yapacağı veya taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanması veya diğer taraftan gelenin revize edilerek imza aşamasına gelinmesi, şirketlerin tüm evraklarının tutulması, ihtarname ve yazışmalarının yapılması, işçilerinin özlük dosyalarının tutulması ile iş davalarında temsil edilmesi, şirketlerin alacak ve haklarının tahsili amacıyla icra takibi ve dava yoluna gidilmesi, kayyum toplantıları ve diğer rutin iş toplantılarında şirketlerin temsili veya temsilcilerin yanında bulunulması ve ayrıca TTK'da uygulama alanı bulan çek,bono,poliçe gibi konularda çıkabilecek tüm hukuki ihtilaflarda tecrübeye dayanan bilgi birikimi ile etkin bir şekilde hukuki destek vermekteyiz.

AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.