Sigorta Hukuku 
0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com

Sigorta Hukuku


 • Araç değer ve kazanç kaybı işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hayat ve maluliyet sigortası davalarının takibi,
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat davalarının yürütülmesi,
 • Sigorta ile ilgili alacakların takibi,
 • Yangın sigortasının takibi,
 • Kasko ve Deniz sigortasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Ferdi kazalara ilişkin davaların takibi,
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davaların takibi,
 • Sigorta poliçelerinin hazırlanması,
 • Rücu ilişkisinden doğan davaların açılması ve müvekkilin temsil edilmesi,
 • Müvekkilin sigorta şirketleri arasındaki hukuki ilişkisi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Gerçek zararın tespiti ve tazminat davasının açılması ve takibi,
 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
 • Sigorta şirketleri ve acentelerin kurulması için gerekli hukuki altyapının hazırlanması hizmeti,
 • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım hizmetleri.

AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.