0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com
Tacir Çeki Şahıs Çeki

5941 sayılı Çek Kanunu tacir çeki-tacir olmayan çeki ayrımı yapmış ve “tacir çeki” olarak nitelenen
yeni bir çek çeşidi getirmiştir. Bun

Şirketlerde Pay Devri

A.Ş. ve Ltd. şirketlerde nama yazılı paylar, esas sözleşmenizde herhangi bir sırlandırma öngörülmemiş
olduğundan, ciro edilen nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin ge&c

Özel Okul Ve Kurslardan Ücretin Geri Alınması

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
Ücretlerin iadesi
MADDE 56 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014- 29051) Aşağıda belirtilen sebeplerden b

Özel Güvenlik Görevleri Yetkileri Ve Sınırları

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte “Özel Güvenlik G&oum

Muhtar Seneti, Kadostra Ve Kazandırıcı Zaman Aşımı İLe Tapu

Kadastro Kanunu’nun 11.Maddesi;
 
“Kadastro müdürü, kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak, askı cetvellerini düzenler;


İlk Önceki Sonraki Sonuncu
AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.