Yabancı Ortakların Türkiye'de Çalışma Usulü 
0(212) 999 0552 av.okannaifakin@gmail.com

Yabancı Ortakların Türkiye'de Çalışma Usulü


/

Paylaş Paylaş Paylaş

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun mülga olup; yerine 28.07.2016 Tarihli,
29800 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi ile yürürlüğe giren 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü
Kanunu’nun 10/5. Maddesi; 
“13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan;
Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı,
olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.” hükmünü içermektedir.
Kanun’un 13/7. Maddesi ise çalışma izni hakkındaki muafiyeti; “6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş
anonim şirketlerin Türkiye'de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı
olmayan ortağı ile Türkiye'de gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen gün içinde doksan günü
geçmeyen sınırötesi hizmet sunucusu, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.” şeklinde
belirtmiştir. 
Buna göre çalışma izninden muaf olan şahıslar;
1-) Anonim şirketlerin Türkiye'de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyeleri,
2-) Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları,
3-) Türkiye'de gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen gün içinde doksan günü geçmeyen sınırötesi
hizmet sunucularıdır. Kanun’un 3/e Maddesinde; Sınırötesi hizmet sunucusu: Türkiye'de geçici
nitelikte olmak üzere ve herhangi bir hizmet sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Türkiye'deki ya da
Türkiye dışındaki bir kaynaktan alan yabancıyı”ifade etmektedir.
Çalışma izni muafiyeti olan şahıslar Kanun’un 10/1. Ve 10/2. Maddesi’nde yer alan;
“Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla çalışabilir.
Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı
olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ya da
başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan bu başvurular Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri
veya başkonsolosluklarımda Bakanlığa iletilir.”hükmü uyarınca yurt içinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’ndan, yurt dışında Büyükelçilik veya Başkonsolosluklardan çalışma izni muafiyeti
almak durumundadırlar.
Bu hususlardaki dava ihtilaflarınız itina ile takip edilir.

AKIN HUKUK BÜROSU © 2019 . Tüm Hakları Saklıdır.